Slik kan du utnytte eksisterende plass og enkelt få en funksjonell arbeidsplass hjemme